Get Adobe Flash player

APIE DARŽELĮ

       

Biržų lopšelis-darželis "Drugelis"                      

Adresas:  Žemoji g. 9, 41171 Biržai
Telefonas: 8 (450) 31 539, mob. 8 612 86 433


El. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ;

 Svetainė:  http://old.lddrugelis.lt;

Įstaigos tipas: lopšelis-darželis

Lopšelis-darželis įsteigtas ir pradėjo veikti 1983 m.

Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos juridinio asmens kodas: 290534290

Mokomoji kalba: lietuvių

Mokymo forma: dieninė

Pagrindinė veiklos sritis: švietimas

Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10, priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20


   Lopšelį-darželį lanko apie 135 vaikai, suformuotos 8 grupės, iš jų dvi priešmokyklinio ugdymo. Įstaigoje dirba 15 pedagogų. Iš jų trys pedagogai turi metodininko kvalifikacinę kategoriją, 7 įgijusios vyresniosios auklėtojos kategorijas. Vadovai turi III (trečiąją) vadybos kvalifikacinę kategoriją.

   Įstaigoje sutelktas darnus ir kūrybingas kolektyvas, kuris užtikrina ugdymo proceso valdymą, ugdymo turinio vadybą, edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą, vaikų saugumą, tėvų informavimą ir švietimą. Kuriant šiuolaikiškas ugdymosi sąlygas, pasiekta, kad kiekvienoje ugdymo(si) aplinkoje yra pakankamai įvairių ugdymo priemonių, skatinančių vaikų norą veikti.

   Lopšelyje-darželyje sukurta internetinė svetainė, 4 kabinetai aprūpinti kompiuteriais, lopšelio-darželio bibliotekoje įdiegta interaktyvi lenta, yra daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, multimedia, garso, vaizdo aparatūra, foto aparatas. IKT sėkmingai naudojama lopšelio-darželio valdyme, metodinės veiklos koordinavime, apibendrinta gerosios darbo patirties medžiaga teikiama sklaidai.  

   Vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Mano vaikystės pasaulis“ ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

   Darželis įgyvendina tarptautinį projektą - Gamtosauginių mokyklų programą ir yra apdovanotas Žaliąja vėliava.

   Siekiant užtikrinti vaikų socialinę, emocinę savijautą, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai papildomai ugdomi pagal tarptautinę programą "Zipio draugai". Lopšelis-darželis aktyviai dalyvauja respublikiniuose projektuose "Olimpinė karta", "Sveikatos želmenėliai", "Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo" programoje.

   Lopšelis-darželis turi stacionarią sporto salę, tinkamą sportuoti ir vaikų sveikatingumui ugdyti. Yra pakankamai aukštos kokybės sporto priemonių ir inventoriaus, reikalingo kūno kultūros užsiėmimams ir sportinių renginių organizavimui, sporto aikštelė įrengta ir lauko teritorijoje.

    Lopšelis-darželis dalyvauja Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programoje, rengdami projektus.

    Lopšelis-darželis plačiai vaikų ugdyme taiko pažintines edukacines išvykas, jų metu vaikai susipažįsta su Biržų rajono žymiausiomis vietomis, ūkių veikla.

    Lopšelis-darželis ugdytinių kūrybinę veiklą kasmet pristato visuomenei Biržų kultūros centre.

    Lopšelyje-darželyje yra užtikrinta vaikų maitinimo kokybė. Įstaiga dalyvauja ES programose "Pienas vaikams" ir "Vaisių ir daržovių skatinimas mokyklose".

    Vaikai skatinami sveikai maitintis, vartojant kuo daugiau vaisių ir pieno produktų. Įgyvendinant sveikatos stiprinimo programą, žiemos laikotarpiu, priešmokyklinio amžiaus vaikai kartą per savaitę valgo sumuštinį su česnaku. 

    Lopšelis-darželis bendradarbiauja su socialiniais partneriais. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Biržų sporto mokykla, bendru tikslu formuoti tvirtus vaikų sveikos gyvensenos pagrindus, olimpinio ugdymo idėjas su Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Biržų Kaštonų pagrindine mokykla ir Pasvalio darželiu-mokykla „Liepaitė“.