Get Adobe Flash player

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ DARBUOTOJŲ 2016 M. VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 

Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesio darbo užmokestis nuo 2016 m. sausio 1 d. (Eur)
Direktorius 994
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 781
Meninio ugdymo pedagogas 676
Ūkvedys 293
Dietistas 293
Sekretorius 277
Valytojas 350
Kiemsargis 263
Pagalbinis darbininkas 350
Virėjas 327
Auklėtojos padėjėjas 350
Sandėlininkas 277
Elektrotechnikas 88
Sargas 400
Logopedas 317
Vyriausias buhalteris 639
Auklėtojas 559
Vyresnysis auklėtojas 618
Santechnikas 88