Get Adobe Flash player

DARŽELIO SAVIVALDA

DARŽELIO SAVIVALDĄ SUDARO:

  • Lopšelio-darželio taryba;
  • Pedagogų taryba;
  • Metodinė grupė.

     Lopšelio-darželio taryba - aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvų (ar globėjų), pedagogų ir vietos bendruomenių atstovus.

     Lopšelio-darželio taryba renkama 2 metams. Lopšelio-darželio taryboje tėvai ir pedagogai atstovauja lygiomis dalimis.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

1. KRISTINA KASAKAUSKIENĖ – pirmininkė (5 grupės atstovė)

2. RENATA PUKĖNIENĖ – narė (6 grupės atstovė)

3. DAIVA BINKIENĖ – narė (4 grupės atstovė)

4. INGA ČESIŪNIENĖ –narė (auklėtoja)

5. ILONA ČINGIENĖ – narė (auklėtoja)

6. MILDA KAZLAUSKIENĖ – narė (direktorė)