Get Adobe Flash player

AKTUALIJOS

PRIEŠMOKYKLINUKŲ ŠVENTINĖ POPIETĖ
"LIK SVEIKAS, DARŽELI !"
2016 m. gegužės 30 d.


***

ŠVENTINIS RENGINYS, SKIRTAS ŠEIMOS DIENAI PAMINĖTI,
BIRŽŲ KULTŪROS CENTRE

 2016 m. gegužės 19 d.

               Biržų lopšelis-darželis "Drugelis" Biržų visuomenei pristatė spektakliuką "Stebuklai slypi paprastuose dalykuose", pagal Keistuolių teatro pasaką "Geltonų plytų kelias". Spektaklyje vaidino, šoko, improvizavo ne tik buvę lopšelio-darželio "Drugelis" ugdytiniai, bet ir lopšelio-darželio "Rugelis" vaikučiai.   
               Renginio metu lopšelio-darželio "Drugelis" direktorė padėkojo tėveliams už paramą darželiui ir aktyviausiems įteikė padėkas.***

VAIKUČIŲ TĖVELIŲ TALKA DARŽELYJE

 2016 m. gegužės 6 d.

             Nuoširdžiai dėkojame vaikučių tėveliams, kad jie taip gausiai ir geranoriškai atsiliepė į kvietimą dalyvauti darželio aplinkos tvarkymo talkoje, kurios metu įrengtas 30 m Bėgimo takelis ir Ramybės labirintas vaikams.***

TARPTAUTINĖ METODINĖ DIENA DARŽELYJE
"VAIKO PATIRTINIO UGDYMO(SI) GALIMYBĖS DARŽELYJE"

2016 m. balandžio 19 d.


       Į darželio tarptautinę metodinę dieną atvyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės iš Biržų lopšelių-darželių "Ąžuoliukas", "Genys", "Rugelis", mokyklos-darželio "Vyturėlis", Papilio, N. Radviliškio, Germaniškio, Medeikių pagrindinių mokyklų, svečiai iš Latvijos respublikos Skaistkalnės vidurinės mokyklos, Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Stasė Šereikienė. 

        Dalyvius etiudu "Sveiki, atvykę" sveikino pedagogės Rasos Murelienės parengti darželinukai.            

      Renginio dalyviai stebėjo atvirą veiklą, kurią vedė priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Aušra Pliekaitienė ir skaitė pranešimą "Priešmokyklinio amžiaus vaiko patirtinis ugdymas(is) grupėje. Nuo uždavinių iki refleksijos". Ikimokyklinuko ugdymo(si) situacijas lauko aplinkoje pristatė vyresniosios auklėtojos Vita Mikoliūnienė ir Inga Česiūnienė, auklėtojos Ilona Čingienė ir Aušra Patkauskienė. Apie mokymo ir mokymosi sėkmingą taikymą priešmokyklinio ugdymo grupėje, patirtimi dalinosi vyresnioji auklėtoja Renata Čenkuvienė. Direktorė Milda Kazlauskienė dalinosi įstaigos patirtimi, kaip skatinami vaikai pažinti aplinką, stebint, tyrinėjant, bandant ir atrandant pačiam.

      Skaistkalnės vidurinės direktoriaus pavaduotoja Erika Urmanė supažindino su 5-6 metų vaiko ugdymo programa Latvijoje, mokyklos tradicijomis, vykstančiais renginiais. Mokytojos Vitalija Gotharde ir Mara Kaminska vaizdžiai pasakojo apie vaiko parengimą mokyklai, sėkmingai taikomus metodus bei vykstančius gimnastikos užsiėmimus taisyklingai kūno laikysenai formuoti.

       Vyko darbas grupėse, kurio metu dalyviai dalinosi patirtimi, kaip tikslingai parengti į vaiką orientuotą veiklos planą, numatyti uždavinius. Darbą grupėse moderavo Ramunė Čigienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir Aušra Pliekaitienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė.


***


METODINĖ SAVAITĖ "PER TYRINĖJIMUS Į ATRADIMUS"

2016 m. balandžio 11-15 d.

        Įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės, stebėdamos kolegių vedamus užsiėmimus vaikams, tobulino dalykinę kompetenciją, kaip ugdyti vaiko tyrinėjimo įgūdžius darželio teritorijoje.

3-5 metų amžiaus vaiko gebėjimų tyrinėti, išbandyti daiktus ir medžiagas ugdymas(is). Patirtimi dalinasi vyresnioji auklėtoja Inga Česiūnienė.


       1,5-2 metų amžiaus vaiko gebėjimų dėlioti daiktus pagal tam tikrą forma ugdymas(is). Patirtimi dalinasi Vita Mikoliūnienė, vyresnioji auklėtoja.


       4 metų amžiaus vaiko gebėjimų išbandyti daiktus, medžiagas padedant suaugusiems ugdymas(is). Patirtimi dalinasi Aušra Patkauskienė, auklėtoja.


      5 metų amžiaus vaiko gebėjimų matuoti, skaičiuoti ir pavadinti daiktus pagal storį ir dydį, tyrinėjant artimiausią aplinką ugdymas(is). Patirtimi dalinasi Ilona Čingienė, auklėtoja.


        Naujos priemonės pristatymas ir panaudojimas vaikų patirtinei veiklai lauke.


***


RENGINIAI SKIRTI NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI,

KOVO 11-AJAI PAMINĖTI

                   2016 m.

                Į sporto salę rinkosi 3-iosios grupės vaikai ir jų tėveliai jau tradicija tapusias futbolo varžybas, kurios žaidžiamos kasmet. Varžybas organizavo auklėtoja Daiva Greviškienė. Smagu, kad į varžybas įsijungė nemaža dalis vaikų tėvelių. Vaikai patyrė daug teigiamų emocijų stebėdami savo tėvelių žaidimą.               Trečius metus iš eilės darželyje vyksta Biržų rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų Šaškių varžybos. Šiais metais į jas atvyko 32 dalyviai iš 8 švietimo įstaigų: Biržų lopšelių-darželių "Ąžuoliukas", "Drugelis", "Rugelis", mokyklos-darželio "Vyturėlis", Germaniškio, Kratiškių, Pačeriaukštės ir Papilio pagrindinių mokyklų. Renginį vedė šešiamečiai Estela Pakulytė ir Tadas Duderis. Dalyvius pasveikino šokėjų grupė. 6-osios grupės ugdytiniai sugiedojo Lietuvos himną. Varžyboms teisėjavo vaikų tėveliai, auklėtojos, auklėtojų padėjėjos, kiti darbuotojai, vyr. teisėjos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Čigienė ir auklėtoja D. Greviškienė. Varžybas rėmė UAB "Barlita", Biržų knygynas "Pegasas", Biržų turizmo ir informacijos centras, Biržų žirgynas ir VšĮ "Nojaus arka".  Informaciniai rėmėjai: UAB "Šiaurės rytai", "Balticum TV". Iškritusieji dalyviai iš I-o turo nenuobodžiavo, nes jie darželio bibliotekoje vartė knygeles ir interaktyvioje lentoje piešė piešinukus, skirtus Lietuvai.

              Varžybų nugalėtojais tapo ir visos prizinės vietos atiteko Biržų lopšelio-darželis "Drugelis" ugdytiniams: aukso medalis - Gustui Pukėnui, sidabro - Aurimui Rakickui ir bronzos - Nojui Dabkevičiui. Nugalėtojai buvo apdovanoti rėmėjų dovanomis: Biržų žirgyno kuponu, "Nojaus arka" abonementais, kuriuos įteikė pats direktorius Nerijus Pranciliauskas.   

              Visi dalyviai buvo apdovanoti rėmėjų dovanėlėmis ir pakviesti į sekančių metų šaškių turnyrą.***

GURGU GURGU VISI Į KAZIUKO TURGŲ !

               Kovo 4 d. darželio kieme vykusioje Kaziuko mugėje linksmai šurmuliavo ir klegėjo vaikų balsai. Mažieji Kazytė ir Kaziukas visus pakvietė smagiai praleisti laiką ir apsipirkti. Mugėje buvo galima įsigyti daug vaikų, jų tėvelių ir auklėtojų kartu pagamintų įvairiausių dirbinių: verbų, pavasarinių gėlių, karolių, apyrankių, čiulpinukų, saldainukų, gardžiai kvepiančių kepinių ir kitokių įdomių gėrybių. Visi buvo pakilios nuotaikos, skambėjo tautinės dainos, juokas ir gausiai apsipirkę iš mugės išėjo su šypsenomis veide ... 


***


LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA - VIENA SVARBIAUSIŲ DATŲ LIETUVOS VALSTYBINGUMO KELYJE, SIMBOLIZUOJANTI MŪSŲ STIPRYBĘ, SKATINANTI UGDYTI PILIETIŠKUMĄ, PUOSELĖTI TRADICIJAS.

TEGUL VASARIO 16-OSIOS ŠVENTĖ ĮKVEPIA JUS NAUJIEMS IR PRASMINGIEMS DARBAMS !


TAUTINIS PROJEKTAS "BRENDA PASAKOS PER SNIEGĄ",

SKIRTAS VASARIO 16-ĄJAI

2016-02-15 - 2016-02-19

        Darželio vaikučiai uždegė žvakutes prie paminklo Žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę centrinėje Biržų miesto aikštėje. 

            Vaikai aktyviai įsijungė į akciją "Mano svajonė Lietuvai". Jie ant popierinių trispalvių rankyčių užrašę savo svajones papuošė Lietuvos žemėlapio maketą prie Biržų kultūros centro. 


ŠVENTINIS RYTMETYS "LAIDA LIETUVAI"


               Darželio meninio ugdymo pedagogė Rasa Murelienė pakvietė visus vaikus žiūrėti per televiziją "Laidą Lietuvai". 

               Laidos vedėjai: 

               Vestina - Labas rytas, kviečiame žiūrėti laidą Lietuvai.

               Danielius - eilėraštį apie Lietuvą deklamuoja 8-osios grupės ugdytinis Altajus.

               Vestina - muzikinis sveikinimas Lietuvai, šokis su trispalvėmis juostomis, šoka 3-iosios ir 8-osios grupės vaikai.


               Danielius - o dabar Žinios.

               Vestina - kviečiame laidos vedėją Ramunę.


               Danielius - Lietuvos himnas "Tautinė giesmė".


               Danielius - laida "Klausimėlis".

               Vestina - kviečiame laidos vedėją Aušrą.


               Danielius - eilėraštį "Tėviškė" deklamuoja 8-osios grupės ugdytinė Ugnė.


               Danielius - Sporto laida.

               Vestina - kviečiame laidos vedėją Daivą.


               Danielius - o dabar Orų prognozė.

               Vestina - Orų prognozę pristato "Linksmoji polka". Šoka 3-iosios ir 6 grupės vaikai.


               Danielius - vėl žodis Lietuvai. Eilėraštį "Tėvynė" deklamuoja 6-osios grupės ugdytinė Estela.
POPIETĖ SU PASAKA

                Lietuvių liaudies pasaką "Ožkelė melagėlė" vaidina 6-osios grupės vaikai.


                Lietuvių liaudies pasaką "Į pasaulio kraštą" vaidina 8-osios grupės vaikai.


                Lietuvių liaudies pasaką "Dangus griūva" vaidina 5-osios grupės vaikai.


                Lietuvių liaudies pasaką "Jaučiukas" vaidina 3-iosios grupės vaikai.


                Lietuvių liaudies pasaką "Vištytė aukso kojytėm" vaidina 4-osios grupės vaikai.


                Lietuvių liaudies pasaką "Duonos kepalėlis" vaidina 7-osios grupės vaikai. 


              

***"Tą tamsią naktį buvome labai gražūs ir šviesūs,

išėję iš buitinio menkumo, pakilę virš savęs..."

                                    Kunigas Robertas Grigas


2016 m. sausio 13 d.


      Biržų lopšelio-darželio "Drugelis" bendruomenė 8.00 val. įsijungė į Pilietinę akciją "Atmintis gyva, nes liudija", pagerbiant Lietuvos laisvės gynėjus.
***


      


2016 m. sausio 4 d.


Biržų lopšelis-darželis "Drugelis" įgijo EST priimančios organizacijos statusą.

Lopšelyje-darželyje dirbs 2 Europos savanorių tarnybos savanoriai, kurie teiks pagalbą:

- auklėtojoms kasdieninėje veikloje;

- pravedant užsiėmimus vaikams, žaidimus grupėse ir lauke;

- organizuojant išvykas, susitikimus, ekskursijas į gamtą, įvairius objektus;

- rengiant ir įgyvendinant akcijas ir projektus;

-  ugdymo procese naudojant informacines technologijas;

- personalą mokys anglų ar savo gimtosios kalbos;

- supažindins su savo šalies kultūra, papročiais, tradicijomis;

- pristatys nacionalinius patiekalus vaikams, tėvams ir darbuotojams ir kt.