Get Adobe Flash player

vaikų priėmimas į lopšelį-darželį

                                                                                               

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ „DRUGELIS“

1. Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėveliams (ar globėjams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimą (nuorašą), pažymą apie sveikatą.

Prašymai registruojami registracijos žurnale.

2. Vaiko priėmimas mokytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų, įforminamas rašytine ugdymo sutartimi.

Ugdymo sutartyje aptariama ugdymo programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

3. Vaiko priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų, įforminamas rašytine mokymo sutartimi.

Mokymo sutartyje aptariama mokymo programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

4. Lopšelyje-darželyje vaikų grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų:

4.1. ankstyvojo amžiaus grupės nuo 1 metų iki 3 metų vaikams. Vaikų skaičius grupėje - 15.

4.2. ikimokyklinio amžiaus grupės 3-5 metų vaikams. Vaikų skaičius - 20;

4.3. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, kuriems tais metais sueina 6 metai. Vaikų skaičius grupėje - 20.