Get Adobe Flash player

PEDAGOGAI

Pedagoginiai darbuotojai  

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas Mokslo baigimo pažymėjimas Pedagoginis stažas
Milda Kazlauskienė direktorė III vadybinė aukštasis Šiaulių pedagoginis institutas 40
Ramunė Čigienė direktoriaus pavaduotja ugdymui  III vadybinė aukštasis ŠPI Klaipėdos ikimok.aukl.fakultetas; Šiaulių Universitetas 24
Vita Mikoliūnienė
auklėtoja
vyresnioji auklėtoja
aukštasis neuniversitetinis
Panevėžio kolegija
16
Daiva Greviškienė auklėtoja vyresnioji auklėtoja aukštasis ŠPI Klaipėdos ikimok.aukl.fakultetas 28


Vida Rindzevičienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 29
Asta Mikonienė auklėtoja vyresnioji auklėtoja spec. vidurinis Vilniaus pedagoginė mokykla 34
Aušra Patkauskienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis Klaipėdos pedagoginė mokykla 31
Renata Čenkuvienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja vyresnioji auklėtoja spec. vidurinis Marijampolės pedagoginė mokykla 26
Ilona Čingienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 19
Aušra Pliekaitienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja auklėtoja-metodininkė aukštasis Šiaulių universitetas 15
Inga Česiūnienė auklėtoja vyresnioji auklėtoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 27
Romutė Klepeckienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 27
Genovaitė Balčiūnienė auklėtoja vyresnioji auklėtoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 39
Antonija Jasiūnienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis Kapsuko pedagoginė mokykla 31
Rasa Murelienė meninio ugdymo pedagogė muzikos mokytoja-metodininkė aukštasis Klaipėdos Universitetas 22
Nijolė Bičkuvienė logopedė spec.pedagogė-metodininkė aukštasis ŠPI 39
Ligita Vitartienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis Panevėžio pedagoginė mokykla 7